loading
Iriški put 10A, 21208 Sremska Kamenica
Pon-Sub 07:00 – 15:00h
Iriški put 10A, 21208 Sremska Kamenica
Pon-Sub 07:00 – 15:00h
Najčešća pitanja
Zašto koristiti potopljenu pumpu za svoj vrtni projekat?
Potopna pumpa je idealna za spoljašnje vodene projekte kao što su fontane, vodopadi, ukrasi za izlivanje, bare i vodeni vrtovi. Potopna pumpa je najekonomičniji način za cirkulaciju vode u vašem ribnjaku ili nekom drugom vodenom elementu. Postavlja se direktno u ribnjak i obično mora ostati pod vodom da bi mogla da radi. Važna karakteristika potopne pumpe je da je tiha i gotovo bez ometajuće buke. Takođe se može koristiti za isušivanje jezera kada je to potrebno.
Kako odabrati najbolju potopnu pumpu?
Izborom najbolje potopne pumpe za vaše jedinstvene potrebe uštedećete značajno vreme i novac. Razumno je uzeti u obzir potrebe prilikom određivanja zahteva za korišćenje. Da li vam je potrebna potopna pumpa jer ćete na svom imanju postaviti jezerce ili kupiti stado muznih krava? Možda radite u industriji otpadnih voda i treba da izaberete potopnu pumpu pogodnu za tu određenu primenu. Najbolja pumpa je opremljena motorom koji radi ispod svog ograničenja opterećenja. Instaliranje pumpe veće nego što vam treba je gubitak, jer se životni vek pumpe određuje koliko ima pokretanja i zaustavljanja i vremena rada.Najbolje je konsultovati se sa stručnim licem oko izbora pumpe namenjene za vaše potrebe.
Kako instalirati potopnu pumpu u svoj bunar?
Ukoliko ne razumete uputstvo o instalaciji pumpe u vaš bunar, najbolje je da pozovete stručnjaka koji će vam veoma lako, brzo i efikasno rešiti problem.
Kako odrediti veličinu potopne pumpe?
Svaka potopna pumpa je proizvedena i dizajnirana da radi u okviru određenih parametara. U nastavku su navedene neke preporuke koje treba slediti prilikom određivanja veličine potopne pumpe:
• Ako se utvrdi da je kapacitet bunara nedovoljan, naznačene su modifikacije sistema potopnih pumpi.
• Treba izvršiti ispitivanje kako bi se postigao nivo usisavanja i pumpanja.
• Očekivane brzine protoka, veličine cevi i ukupni rad cevovoda treba proceniti da bi se izračunao gubitak trenja potopne pumpe.
• Treba otkriti maksimalni i najmanji ukupni dinamički napor ili TDH. • Treba odrediti brzinu vode koja prolazi pored motora. Ako protok nije dovoljan da zadovolji proizvođačke propise o hlađenju, treba instalirati induktor protoka.
Šta je fekalna pumpa?
Fekalna pumpa je uređaj povećanog kapaciteta, dizajnirana za pumpanje viskoznih tečnosti sa suspendovanim velikim česticama. Fekalnih pumpi ima nekoliko vrsta, u zavisnosti od dizajna, principa rada i načina ugradnje. Obim svih vrsta agregata je takođe različit. U poljoprivredi se široko koriste za pumpanje stajnjaka na stočarskim farmama. Koristi se i za ispumpavanje poplavljenih prostorija, podruma i velikih rezervoara.
Po čemu se razlikuje od drenažne pumpe?
Pored fekalnih pumpi, postoje i drenažni uređaji. Obe vrste su dizajnirane za pumpanje zagađenih tečnosti. U čemu je njihova razlika? Drenažni uređaji ispumpavaju tečnosti sa čvrstim nečistoćama malih dimenzija (pesak, mulj itd.) I sprečavaju ulazak većih čestica u uređaj i opremljeni su mrežama. Ugrađuju se u akumulacione bunare za ispumpavanje lakih tečnosti, kao i odvodne i oborinske otpadne vode. Drenažni uređaji se neće nositi sa pumpanjem mulja ili sedimenta sa dna septičke jame. Fekalne pumpe će se savršeno nositi sa čišćenjem jamskih bazena i septičkih jama, kao i sa ispumpavanjem čvrstih materija visoko zagađenih i viskoznih likvida.
Šta su mešači za oseke i čemu služe?
Mešači za oseke su uređaji koji služe za mešanje oseke u lagunama, što onemogućava stvaranje taloga.Svi mešači su prilagođeni da se u njh ubaci sitem za vazduh.Mešanjem ulja i drugih teških materija omogućava mašini duži vek trajanja.Takože, omogućavaju mešanje mulja i oseke sa veće udaljenosti.Visinu propelera je moguće namestiti ručno ili hidrauličnim sistemom.
Šta su uređaji za povišenje pritiska?
Uređaji za povišenje pritiska služe da povećaju pritisak vode u naseljima i višespratnicama. Osnovna odlika ovih postrojenja za povećanje pritiska vode su automatsko prilagođavanje rada uslovima potrošnje, značajna ušteda energije kao i visok nivo održavanja pritiska na mestu potrošnje.
Šta su sistemi za navodnjavanje?
Uređaji za povišenje pritiska služe da povećaju pritisak vode u naseljima i višespratnicama. Navodnjavanje predstavlja hidrotehničku meru za poboljšanje fizičkih osobina zemljišta dodavanjem vode, kako bi se postigla optimalna vlaga za vreme vegetacije i tako postigao optimalan prinos. Navodnjavanje se sprovodi tokom jednog dela vegetacije ili tokom celog vegetacijskog perioda. Voda se koristi iz vodenih tokova, veštačkih jezera, izvora ili iz prečišćenih otpadnih voda. Prema načinu pretvaranja toka vode u kapilarnu vodu u zemljištu, postoje tri metode navodnjavanja: površinsko, podzemno i kišenje (orošavanje) Najzastupljeniji kod nas,sistem „kap po kap“ radi po principu ravnomernog i sporog navodnjavanje korena biljaka,kojim se postiže često navodnjavanje sa malom količinom vode i konstantnim nivoom vlažnosti zemljišta. Koristi se za različite poljoprivredne kulture, sa nadzemnim ili podzemnim razvojem instalacije. Područje natopljeno kapljačem zavisi od protoka vode i tipa zemljišta, odnosno njegove propusnosti. Željena površina natapanja reguliše se tipom kapljača i razmakom između kapaljki. Ovaj sistem ima više prednosti u odnosu na navodnjavanje rasprskivačima. Voda je efikasno iskorišćena, pošto se dodaje samo tamo gde je potrebna, u neposrednu blizinu korena biljke. Nagle promene u vlažnosti vazduha, nemaju negativni uticaj na biljke. Ne zaliva se okolna površina, čime je smanjena mogućnost pojave korova. Sistem je relativno jeftin i lak za instalaciju, te ne zahteva posebno održavanje, osim pravilnog regulisanja režima rada i dodavanje vode.
Šta je RIDGID i čemu služe njegovi proizvodi?
U pitanju su alati i mašine za vodovod, kanalizaciju, grejanje, gasifikaciju, naftovod, klimatizaciju, ventilaciju, čilere i sprinkler instalaciju, protivpožarne sisteme, građevinu i sl.Odlikuju se visokim standardima kvaliteta, čvrstoće i izdržljivosti. Zbog čega se mnogi profesionalci u poslovima u kojima su potrebni raznovrsni alati, kako bi olakšali rad, odlučuju upravo za Ridgid tools kompaniju?Odgovor je veoma jednostavan. Reč je o poverenju. Milioni oruđa i alata koje proizvodi RIDGID se gotovo svakog dana izvezu na područje čitavoga sveta. Možda je ključ alata koje nudi RIDGID upravo njihova izdržljivost, Tome doprinosi izdržljivost u ekstremno hladnim i ekstremno toplim uslovima. Osim toga RIDGID alati su dobro osposobljeni za rad u "prljavim i blatnjavim" uslovima. Dobro su poznati širom sveta kao proizvodi koji su često vezani za veoma velike profesionalce u poslu. Upravo to ih čini poželjnim u čitavom svetu.
Postavite vaše pitanje
Ukoliko imate neko pitanje na koje niste našli odgovor možete nam ga postaviti putemforme ispod.